Oldermændenes Juleturnering 2010

Lørdag den 20. marts 2010

Kære GGwa’ere, Kære tilmeldte til Oldermændenes juleturnering, kære venner,

Oldermændene har i dag afholdt statusmøde vedr. oldermændenes juleturnering 2009/2010 (den første i en uendelig række af store juleøjeblikke), og vi har besluttet følgende:

På gensyn til det første af mange uforglemmelige GGWA øjeblikke i året 2010.03.18

Mange glade hilsener
Viceoldermanden

Resultat - Se her -->